Kontakt

Illustrerad hand
Illustrerad cirkel

Företagsjouren Östergötland är en del av East Sweden Business Region, ESBR. Företagsjouren har insikt i och tillgång till hela det offentliga stödsystemet. Vi kan snabbt lotsa vidare till rätt hjälp, exempelvis hos Almi eller kommunens näringslivsenhet. På business.eastsweden.se.se går det att läsa mer om ESBR:s verksamhet.

FÖRETAGSJOURENS KOMPETENSER

Utöver Företagsjourens egna erfarna och kunniga rådgivare har jouren tillgång till ett stort nätverk med olika kompetenser. Det kan vara exempelvis specialister som revisorer, jurister, psykologer, HR-specialister, läkare, företagsmäklare och specialister inom gröna näringar.

Kontakt

Ingela Gullstrand

Företagsrådgivare

Företagsjouren Östergötlands län

Ingela.gullstrand@regionostergotland.se

010-1037136

073-0682802