Stöd och hjälp för företag

Illustrerad hand
Illustrerad cirkel

VAD ÄR FÖRETAGSJOUREN
– HUR KAN VI HJÄLPA?

Har ert företag hamnat i svårigheter? Hos Företagsjouren går det att få snabb hjälp och stöd för att ta sig ur situationen och leva vidare. Kontakta oss för konsultation – ingen fråga är för liten eller för stor.

Företagsjouren, som ägs av Region Östergötland, är en neutral samtalspartner bemannad av rådgivare med många års erfarenhet av företagande. Vårt uppdrag är att stötta små och medelstora företag med att lösa akuta problem. Huvudmålet med verksamheten är att rädda jobb och företag.

Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt. Allt arbete görs under tystnadsplikt och sekretess.

Några exempel på ärendetyper där Företagsjouren kan hjälpa

  • Ekonomiska problem
  • Nedläggningar, konkurser och rekonstruktioner
  • Avtalsproblem och tvister
  • Personalfrågor och administration
  • Bolagsförsäljningar
  • Generationsväxlingar

När problem uppstår händer saker och ting snabbt. Här är två fiktiva historier som kunde varit verklighet där Företagsjouren klivit in och varit till snabb hjälp för det drabbade företaget.

Två berättelser

En pratbubbla i färgen gul
Ett citationstecken i färgen blå

När coronautbrottet slog till med full kraft under våren visste vi inte vad vi skulle ta oss till. Över en natt var hela kalendern tom. Vår konferensanläggning i slottsmiljö, med 15 anställda, riktar sig mot konferenser, bröllop och andra större paketeringar. Vi tog kontakt med Företagsjouren som snabbt analyserade nuläget, gjorde en handlingsplan och hjälpte till med kontakter. Företagsjouren var även med och stöttade i processen gentemot alla företag vi samarbetar med, allt från blomster­designers till musiker som också drabbades hårt. Efter en sommar, där vi ställde om verksamheten och vände oss mer till familjer och privatpersoner, är läget lite lugnare och vi kikar som bäst på hur vi ska möta framtiden. Hur kan vi hitta en väg framåt igen, bli lönsamma och sticka ut jämfört med andra anläggningar?”

En pratbubbla i färgen blå
Ett citationstecken i färgen vit

Vårt företag, som är i VVSbranschen,bara växte och växte. Det var stor efterfrågan och plötsligt var vi 40 anställda. Allt gick väldigt fort och det var lite chockartat när vi upptäckte att vi inte hade några pengar i kassan. Vi fick kontakt med Företagsjouren som snabbt satte upp en handlingsplan. Kostnaderna sågs över, vi drog ner på leasade bilar, inköpen kartlades och vi såg över alla avtal. Det handlade om att börja rätta mun efter matsäck. Företagsjouren hjälpte oss få kontakt med Almi som kom in och gav ett övergångslån. Nu nio månader senare ser vi en ljus framtid. Visserligen blev 20 personer av med jobbet, men vi ser det som att 20 personer fick behålla jobbet.”

Processen och tillgängliga kompetenser

1

Första mötet

Företaget kommer till jouren. I det här läget kan vi kliva in med akuta råd och stöd.

2

INTERVJU MED ÄGARE

För att få en helhetsbild av företaget måste vi först lära känna ägarna. Därefter går vi djupare in i problemen och hur företaget hamnade här.

3

DIALOG

Här försöker vi lösa problemen. Ekonomin analyseras. Specialistkompetenser kopplas in om det behövs.

4

HANDLINGSPLAN

En gemensam handlingsplan blir till för att företaget ska leva vidare och utvecklas.

5

GENOMFÖRADE/ UPPFÖLJNING

Åtgärderna i handlingsplanen sätts i verket och följs upp under vägen.

6

AVSLUT

Ett företag kan vara inne i processen upp till sex månader innan jourens arbete avslutas.